Kezdőlap

Endrei Ákos (Hódmezővásárhely, 1860. ápr. 22.Bp., 1918. márc. 28.): tanár, író. Tanári oklevelét 1883-ben a bp.-i egy.-en szerezte. 1884-től több vidéki, később bp.-i gimn.-ban tanított. Ő írta az első direkt mód szerű német nyelvkönyvet 1895-ben. Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. művét magyarázatokkal látta el (Bp., 1900). – F. m. Erkölcsi nevelés a középiskolai tanítással kapcsolatban (Bp., 1905); Az iskolák demokratizálása (Bp., 1917); A magyar irodalom története a fontosabb művek tartalmi ismertetésével (Bp., é. n.).