Kezdőlap

Engel Gábor (Marosvásárhely, 1852. aug. 9.Kolozsvár, 1935. júl. 10.): orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár. ~ József gyógyszerész fia. Tanulmányait a pesti egyetem orvosi karán kezdte Lenhossék József professzor mellett, majd 1873–74-ben Lipcsében folytatta. Szülészeti és sebészeti (1876), majd műtősdiplomát (1880) szerzett Kovács József mellett. 1880-ban Kolozsvárott a szülészeti kórház orvosa. 1881-ben egy.-i magántanárrá képesítették. 1885-ben végezte az első cisztaműtétet. A kolozsvári Karolina Orsz. Kórháznak 1887-től h. ig-ja, 1890-től ig.-ja. 1893-tól a kolozsvári tudományegy. orvosi karán a nőgyógyászati sebészet ny. rk. tanára. 1899-től a klinikák ig.-ja. A később Szegedre áttelepült egy.-et nem követte, Kolozsvárott maradt, ahol 1919-ben felmentették állásából. Egészségtannal, csecsemőgondozással, a kórházak és lelencházak helyzetével is foglalkozott. Több mint félszáz tudományos publikációja jelent meg. Orvos- és családtörténeti adatokat tartalmazó önéletírása kéziratban maradt. – F. m. Adatok a sápadtság tüneteihez és gyógykezeléséhez (Bp., 1906); A vetélés kezelése a mindennapi gyakorlatban (Kolozsvár, 1914); A havi vérzés rendellenességei (Kolozsvár, 1918). – Irod. Koleszár László: Búcsú-beszéd (Ért. az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztályából, XLVII., 1934-36); Meghalt E. G. (Keleti Újság, 1935. 155. sz.); Győry Dezsőné: Nem Engel Károly (Magy. Nemzet, 1977. ápr. 3.).