Kezdőlap

Engel János Keresztély (Lőcse, 1770. okt. 17.Bécs, 1814. márc. 20.): történetíró. Szepességi szász polgár. Pozsonyban tanult, majd Göttingenben Schlözer tanítványa. 1791-től az erdélyi udvari kancellária tisztviselője Bécsben. 1812-ben nemességet kapott. Széles körű kutatómunkát végzett. Felvilágosult protestáns, ugyanakkor Habsburg-monarchikus szemszögből foglalkozott Mo. és K-Európa (Galícia, Ukrajna), valamint Raguza történetével. – F. m. Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer (I–IV. Halle, 1797–1804); Monumenta Ungrica (Viennae, 1809, forráskiadás); Geschichte des Ungrischen Reichs (I–VI. Wien, 1813–14). – Irod. Thallóczy Lajos: J. Chr. v. E. und seine Korrespondenz (Ungarische Rundschau, 1915).