Kezdőlap

Enyedi Béla (Bp., 1884.Bp., 1945. dec. 22:): mérnök, kiváló statikus, a hazai vasbetonépítés egyik úttörője. Oklevelét a bp.-i műegy.-en nyerte 1906-ban, műszaki doktorátust szerzett 1910-ben. 1906-ban a MÁV szolgálatába lépett. 1913–14-ben szerk. a Betonszemle c. folyóiratot. 1918-ban önálló tervezőirodát nyitott. Elméleti és gyakorlati munkásságát egyaránt újszerű elgondolások és megoldások jellemezték. A statikailag többszörösen határozatlan szerkezetek erőjátékának meghatározására grafikus módszert dolgozott ki, melyet a számítási eljárásokkal együtt alkalmazott. Úttörő munkát végzett a tartórács-elmélet kialakításában és gyakorlati alkalmazásában. Több gyárépület, valamint az aradi pályaudvar és a szombathelyi víztorony vasbetonszerkezetének tervezője. Ő tervezte az első hazai acélvázas lakóépületet (1930) és az első hegesztett tetőszerkezetet. Széles körű és jelentős szakirodalmi munkásságából több tanulmánya és önálló munkája német és francia nyelven is megjelent. – F. m. Vonórudas és oszlopaikkal mereven összekötött födémszerkezetek grafikus szilárdsági vizsgálata (Bp., 1917); Lakóházak vas tetőszerkezete és lemezfedése (Bp., 1929); Tabellen zur Lösung der Bogenkonstruktionen (1929); Vasbeton és vasvázas épületek (Bp., 1930); Tableaux pour solution de construction en arc à deux articulation (Paris, 1934). – Irod. Mihailich Győző – Haviár Győző: A vasbetonépítés kezdetei és első létesítményei Magyarországon (Bp., 1966).