Kezdőlap

Enyedi György (1551 v. 1555Kolozsvár, 1597. nov. 24.): unitárius püspök, egyházi író. 1571-ben Német-, Francia- és Olaszo.-ban járt. Hazatérve előbb kolozsvári tanár, 1587-től rektor, 1592-től haláláig unitárius püspök. – Lefordította Boccaccio verses elbeszélését Gismunda és Gisquardus széphistóriája címmel (Debrecen, 1577; új kiadásai: Régi Magy. Költők Tára VIII. Bp., 1930; Varjas Béla, Kolozsvár, 1942). Kéziratban maradt latin fordítása Heliodorus művéről: Historia Aithiopika, valamint több kötet m. nyelvű prédikációja. – F. m Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti ex quibus trinitatis dogma stabiliri solet (Kolozsvár, 1958). – Irod. Jakab Elek: E. Gy. élete (Keresztény Magvető, 1890); Kanyaró Ferenc: E. Gy. egyházi beszédei (Keresztény Magvető, 1898).