Kezdőlap

Enyedi István (17. sz.): városi jegyző, főbíró, történetíró. Debrecenben tanult. Nagybánya város jegyzője, majd 1677–91 között főbírája volt. Latin nyelvű üdvözlő és elbeszélő versek szerzője. Legfontosabb, forrásértékű latin című munkájában 1665-ben m. nyelven írta meg az 1657–60. évek erdélyi eseményeit II. Rákóczi György lengyelo.-i hadjáratától egészen Rákóczi bukásáig. – M. Occasio suscepti itineris et belli principis Rákóczi II. in Poloniam (Kiadta Mikó Imre, Erdélyi Tört. Adatok IV., Kolozsvár, 1862).