Kezdőlap

Enyedy Andor (Szirénfalva, 1888. okt. 5.Bp., 1966. júl. 11.): ref. püspök, egyházi író. Teológiai tanulmányait Sárospatakon végezte, 1928-ban a debreceni egy.-en teológiai doktorátust szerzett. 19110-től 1922-ig sátoraljaújhelyi, 1955-ig miskolci lelkipásztor, 1942–52-ben a Tiszáninneni egyházkerület püspöke. Jelentős szakértője volt a ref. kátéirodalomnak. – F. ni. Magyar református kátéirodalom (Theológiai tanulmányok 2. sz. Debrecen, 1928); Az épülő és építő egyház (Bp., 1941); A szabadulás útja. Országos Missziói Munkaközösség (Bp., 1948). – Irod. D. E. A. emlékezete (Ref. Egyház, 1966. 9. sz.).