Kezdőlap

Eössi András; Ősi (?1598–1602 között): székely főnemes, a szombatosok szektájának alapítója Mo.-on. Nem iskolázott teológus, de sok teológiai munkát írt (szombatos káté, imakönyv stb.), amelyek kéziratban maradtak. Péchi Simont, a későbbi erdélyi kancellárt és a szombatosok támaszát fiává fogadta. – Irod. Kohn Sámuel: A szombatosok (Bp., 1889).