Kezdőlap

Eöttevényi Olivér, 1917-ig Eöttevényi Nagy (Győr, 1871. márc. 20.Bp., 1945. ápr. 27.): ügyvéd, jogi és politikai író. A bp.-i egy.-en szerzett jogi doktorátust, majd ügyvédi vizsgát tett. 1903-tól eperjesi, 1907-től kassai áll. jogak.-i tanár a közjog, politika, nemzetközi jog tanszéken. 191718-ban Krassó-Szörény vm. főispánja, 1919-től Bp.-en élt, előbb mint nyugdíjas, 1922-től a Magyar Külügyi Társ, ig.-ja. Számos külföldi előadást tartott a nemzetközi jogi problémákról. – F. m. Az általános választójogról (Pozsony, 1906); A választói jog problémái (Bp., 1907); A magyar közjog tankönyve (Kassa, 1905–11); Osztrák közjog (Bp., 1913); Gazdasági jogismeret (Bp., 1914); A háború a nemzetközi jog megvilágításában (Bp., 1915); Ungarns völkerrechtliche Tätigkeit (Breslau, 1915); Nemzetiségi törvényünk és a kisebbségi szerződések (Pécs, 1925); La constitution de la Hongrie (Bp., 1932., angolul is); A közelkelet külpolitikája (Bp., 1937); Ferenc Ferdinánd (Bp., 1942).