Kezdőlap

Eötvös Ignác, báró (Kassa, 1763. jan. 6.Buda, 1838. jún. 12.): királyi főpohárnokmester, ~ József nagyapja. Aulikus főúr, magas központi hivatalokat viselt: 1797-től udvari tanácsos, 1802-től királyi jogügy-ig. 1806-tól az udvari kamara alelnöke. 1812-ben koronaőrré választották; 1813-tól Gömör, 1823-tól egyszersmind Hont vm. főispáni helytartója, 1824-tól Abaúj vm. főispánja, 1824-től főpohárnokmester: Az 1825 utáni ogy.-eken az udvari párt egyik vezetője. – M. Extractus synoptico encydopaedicus legum in Corpore Juris Hungarici contentarum (Budae, 1829); Index synopticus act. comit… ab anno 1757–97 usque ad annum 1825–27 (Budae, 1829).