Kezdőlap

Eperjessy Ferenc (? , 1775 körül? ): mérnök, Pozsony vm. hites földmérője. Még a pesti mérnöki intézet alapítása előtti időkben kezdte pályáját. Mérnöki tudását valószínűleg a szempci Collegium Oeconomicumban szerezte. Kéziratos térképei az 1776–1795-ös évekből valók. 1770 körül a Feketevíz szabályozásával, a pest-buda Duna-szakasz felvételével (1776), utóbb a Pozsony és Győr közötti Duna-ágak szabályozásával foglalkozott. – Kéziratos térképeit és jelentéseit az Orsz. Levéltár őrzi.