Kezdőlap

Ercsei Dániel (Mezőtúr, 1781. júl. 24.Debrecen, 1836. febr. 23.): filozófiai író, az MTA l. tagja (1831). Dániel ref. lelkész fia. Debrecenben és a göttingeni egy.-en tanult, majd 1805-től kezdve Debrecenben tanított filozófiát. 1825-től városi tanácsos. Az első statisztikai mű szerzője, mint filozófus a racionális empirizmus híve volt. F. m. Philasophia Z Lélek munkái tudománya, II. Ontologia, metaphysica és erkölcsi philosophia (Debrecen, 1813–1817); Statistica (Debrecen, 1814, csak I. része jelent meg: Magyarország statisztikája); Compendium psychologiae empiricae et logicae (Debrecen, 1833). – Irod. Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon (Bp., 1955)