Kezdőlap

Ercsei Dániel (Érkeserű, 1744Mezőtúr, 1809. febr. 5.): ref. lelkész. ~ Dániel filozófiai író apja. A debreceni kollégiumban és a bázeli egy.-en végezte teológiai tanulmányait. 1777-től haláláig mezőtúri pap, 1804-től heves-nagykunsági esperes is. Lelkészi teendői mellett a keleti nyelvekkel, főleg a héberrel foglalkozott. A mezőtúri ref. gimn.-nak újjáalapítója és könyvtárának megalapítója volt. A népoktatás megszervezése terén szerzett érdemeket. – M. Magános és közönséges Istennel való beszélgetés (Zollikoffer imakönyvének átdolgozása; Komárom, 1790); A szent passio (Komárom, 1793). – Irod. Tóth Dezső: A Heves-nagykunsági ref. egyházmegye múltja (I., Debrecen, 1942).