Kezdőlap

Erdélyi Ágnes, Glatter (Bp., 1914. máj. 23.Auschwitz, 1944. jún. 3.): költő, író. Radnóti Miklós atyai ágról való féltestvére. Kettejük közös gyermekkorának Radnóti Miklós állított emléket Ikrek hava c. szépprózájában. Középisk. tanulmányai félbeszakadtával kézimunkázásból tartotta el magát, majd könyvkiadói tisztviselőként dolgozott. Lakóhelyén, Nagyváradon és Kolozsvárt baloldali értelmiségi körökhöz tartozott. 1937-től 1941-ig Bukarestben élt, ahol marxista szemináriumon vett részt, s a Kommunista Ifjúsági Szövetség egyik sejtjének is tagja volt. 1944-ben Nagyváradról deportálták. Első írásai a Brassói Lapokban és a bp.-i Gondolatban jelentek meg. Kisregénye, a Kovácsék (Brassó, 1935), egy kisebbségi sorsra jutott vasutascsalád életét mutatja be. Verseskönyve: Kórus három hangra (Nagyvárad, 1935).– Irod. Korvin Sándor: Néhány fiatal erdélyi prózaíró (Korunk, 1935. 11. sz.); Mikó Ervin: Kórus három hangra (Utunk Évk., 1969); Mikó Ervin: E. Á. emlékezete (Kortárs, 1981. 10. sz.); Mikó Ervin és Virgil Teodorescu: E. Á. emléke (Utunk, 1975. 20. sz., az írónő feltehetően utolsó levelével, és valószínűleg utolsó versével); Robotos Imre: E. Á. emlékezete (Igaz Szó, 1975. 5. sz.).