Kezdőlap

Erdélyi Elek (Komárom, 1912. febr. 3.Bp., 1969. jan. 12.): geodéta-mérnök, Kossuth-díjas (1960). Mérnöki oklevelét a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. 1941-től földosztó mérnökként dolgozott. 1945 után Csongrád vm.-ben a földosztásban vett részt. 1948-tól a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat vezetésével bízták meg, de még ebben az évben a Baromfi- és Hűtőipari Igazgatóság helyettes iparig.-ja lett, majd az Orsz. Közellátási Hivatalban főosztályvezető, később a Belkereskedelmi Min. és Élelmezésügyi Min. főosztályvezetője, 1969-től a Baromfiipari Orsz. Vállalat ig. főmérnöke volt. Nagymértékben hozzájárult a hazai élelmiszer-feldolgozó ipar műszaki színvonalának fejlesztéséhez. Munkatársaival együtt kidolgozott szabadalmát külföldön is megvásárolták. Szakmai cikkei nagyobbrészt a Baromfiipar c. szakfolyóiratban jelentek meg. Török Gábor-emlékéremmel tüntették ki (1969). – F. m. T(ervszerű) M(egelőző) K(arbantartás) a baromfiiparban (Bp., 1955).