Kezdőlap

Erdélyszky Zsigmond (Selmecbánya, 1913. júl. 23.Bp., 1986. dec. 22.): meteorológus, a fizika tudomány kandidátusa (1958). A bp.-i evangélikus gimn.-ban érettségizett, majd a bp.-i tudományegy.-en matematika fizika szakos tanári oklevelet szerzett. A Honvéd Légierők Repülő Időjelző Központjánál helyezkedett el, majd 1945 után az Orsz. Meteorológiai Intézet munkatársa lett. A Bp.-i Műszaki Egy. Atomfizikai, később Vízgazdálkodási Tanszékén tartott előadásokat. Az izotóphidrológia elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a talajvízáramlás és hordalékmozgás problémáival foglalkozott. – F. m. Izotóptechnikai módszerek alkalmazása a vízgazdálkodásban (Bp., 1966); Izotóptechnika hidrológiai alkalmazása (Bp., 1974).