Kezdőlap

Erdős Péter (Bp., 1910. júl. 26.Bp., 1990. aug. 3.): közgazdász, az MTA tagja (l. 1973, r. 1979), állami díjas (1980), egyetemi tanár. Eredetileg villamosmérnöknek készült a brnoi és bécsi egy.-en. Fiatalon bekapcsolódott a baloldali mozgalmakba. Az 1930-as években többször letartóztatták. 1942-ben hatévi fegyházra ítélték. 1945-től 1948-ig mérnök. Közgazdász pályafutása 1948-ban kezdődött. A közgazdasági egy.-re nevezték ki tanárnak, a közgazdasági elméletek történetét oktatta. Vezetője volt a régi Közgazdaságtudományi Intézetnek 1952-ig, az Intézet felszámolásáig, amikor eltiltották az oktatói és tudományos munkától. Akkor rehabilitálták, amikor Nagy Imre megalapította a mai Közgazdaságtudományi Intézetet. 1954-től nyugdíjba vonulásáig (1984) az Intézet osztályvezetője volt. A közgazdasági gondolkodás megújítói, a gazdasági reformfolyamat megalapozói közétartozott. Szerk. bizottsági tagja volt az Acta Oeconomicának és a Közgazdasági Szemlének. – F. m. Közgazdasági elméletek története (egy. jegyzet, 1950, 1951); Adalékok a mai tőkés pénz, a konjunktúra-ingadozások és gazdasági válságok elméletéhez (Bp., 1966, javított és bővített kiadás: 1974, angolul 1971); Bér, proft, adóztatás. Tanulságok a kapitalizmus politikai gazdaságtanának vitatott kérdéseiről (Bp., 1976, angolul 1982); Prices and profits in the US economy of theseventies (Molnár Ferenccel, Bp., 1979); Wages, profit, taxation. Etudies on controversial issues of the political economy of capitalism (Bp., 1982); Infláció és válságok a hetvenes évek amerikai gazdaságában (Bp., 1982, angolul, 1990). – Irod. Ismernünk kell azt, ami van, ha mást akarnak helyette (interjú, riporter Szegő Lívia, Társadalmi Szle, 1986. 7. sz.); Utolsó interjú E. P.-rel (riporter Acsay Judit, Világ, 1990. 9. sz.); Kornai János: Emléksorok E. P.-ről (Közgazdasági Szle, 1990. 10. sz.); G. K. G.: Egy korszerűtlen tudós halálára (Élet és Irod., 1990. 35. sz.); Sipos Aladár: E. P. (Magy. Tudomány, 1991. 2. sz.).