Kezdőlap

Érdújhelyi Menyhért, Ellinger (Zenta, 1860. jan. 4.USA, 1912. okt.): r. k. lelkész, történetíró. Szegeden és Kalocsán tanult, ott szentelték pappá 1882-ben. Adán, Újvidéken segédlelkész, 1894-ben Kiskőrösön, 1897-ben Zentán kapott plébániát. 1893-ban szerk, a Katolikus Hitoktatás c. folyóiratot. 1908-ban kiment az USA-ba és haláláig ott lelkészkedett. Elsősorban történeti munkákat írt. F, m. Péter és Bánk bán összeesküvése (Újvidék, 1893); Újvidék története (Újvidék, 1894; német és szerb nyelven is); A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon (Bp., 1899).