Kezdőlap

Érkövy Adolf, 1847-ig Ploetz Vencel (Ehrstein, Elzász, 1818. szept. 28.Keszthely, 1883. dec. 13.): gazdasági író, az MTA l. tagja (1864). A keszthelyi Georgikon elvégzése (1836–37) után Pesten jogot hallgatott. 1838-tól gróf Károlyi István szolgálatába állt. 1841-től a fóti uradalom titkára. Részt vett az 1848 előtt fennállott m. iparegyesület, a Védegylet és a Gyáralapító Társaság tevékenységében. 1843-ban Károlyi Istvánnal megalapította a Pest vm.-i gazdasági egyletet, amelynek több évig titkára volt. 1848-tól Derekegyházán volt a Károlyi–uradalmak felügyelője, 1851-től a királydaróci és pásztói birtokok ig.-ja is. 1852-ben a Tiszaszabályozó Társ. elnöke. 1864-ben Pesten könyvnyomdát nyitott. 1866-ban megalapította a pesti Népbankot és több évig elnöke volt. Ugyancsak 1866-ban a Károlyiak nyugdíjával állami szolgálatba lépett: kincstári uradalmi ig. volt. 1868-ban a delegáció bécsi tárgyalásain ő képviselte a pénzügyminisztert. 1869–75-ben ogy.-i képviselő. 1880-ban megvakult, nyugdíjjal Keszthelyre vonult vissza. Több m. gazdasági egyesület és a Royal Agricultural Society of England is tagjává választotta. 1857–59-ben a Falusi Gazda, 1859–61-ben a Magyar Gazda szerk.-je volt. Számos gazdasági vonatkozású tanulmányt írt, foglalkozott a jobbágykérdéssel, örökváltsággal, az okszerű gazdálkodás szükségességével. Szépirodalmi munkái is vannak. – F. m. Robot és dézma… (Pest, 1845); Homokkötés (Pest, 1846); Haszonbérrendszer és népesítés (Pest, 1847); Az 1863. évi aszályosság a magyar alföldön (Pest, 1863); A népbankokról (Pest, 1865); A „telepítési kérdésről” (Bp., 1883). – Irod. Galgóczy Károly: Az Orsz. Magy. Gazd. Egyes. emlékkve (IV., Bp., 1884).