Kezdőlap

Ernst Ottó (Újvidék, 1883. aug. 23.Párizs, 196? ): történész. A bp.-i tudományegy.-en Marczali Henrik tanítványa. Történeti tanulmányai a radikalizmus, majd a szociáldemokrácia táborába vitték. Az 1918-19-es forradalmak idején Kéri Pállal és Vadász Miklóssal tagja annak a hármas küldöttségnek, amelyet Károlyi Mihály diplomáciai megbízással külföldre delegált. A forradalmak után elsőül fért hozzá a bécsi udvari levéltár anyagához, amelyből sorozatosan publikált a bp.-i polgári baloldali sajtóban. A harmincas évek második felétől –1947-es hazai megszakítással – Párizsban élt. Monográfiát írt a nagy francia forradalom legendás hősnőjéről. – F. m. Théroigne de Méricourt (Paris, 1935).