Kezdőlap

Ernszt Sándor (Galgóc, 1870. ápr. 21. Bp., 1938. nov. 19.): pápai prelátus, a magyarországi keresztényszocialista mozgalom egyik vezetője, miniszter. 1892-ben szentelték pappá. Nagyölveden, majd Pozsonyban volt segédlelkész. 1901-ben a klerikális-konzervatív Néppárt programjával ogy.-i képviselő, ettől kezdve kisebb megszakításokkal a képviselőház tagja. A Pressburger Tagblatt megalapítója, 1897-től az Országos Néplap szerk.-je. 1908-tól a Katolikus Népszövetség vezetője. 1918-ban megalakította a Keresztény Szociális Gazdasági Pártot. A proletárdiktatúra elől Bécsbe emigrált, s részt vett a Tanácsköztársaság ellen szervezett Antibolsevista Comité munkájában. Pártja 1919. szept.-ben fuzionált Friedrich pártjával. Az így létrejött Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja programjával 1920-tól ismét képviselő. 1922-től nagyváradi kanonok, majd pápai prelátus. 1922-ben a Keresztény Nemzeti Egység Pártjához (Wolff-párt) csatlakozott. 1930. szept. 28-tól 1931. dec. 26-ig a Bethlen-, majd a Károlyi–kormányban népjóléti és munkaügyi, 1931. aug. 24-től dec. 16-ig közoktatásügyi miniszter is.