Kezdőlap

Ernuszt Zsigmond (?1504): püspök, kincstartó. ~ János fia. A bécsi (1470) és ferrarai (1473) egy.-en tanult. 1475-től haláláig pécsi püspök. Mátyás halála után Corvin János mellé állt és csak a csontmezei ütközet után tette le Ulászlónak a hűségesküt. 1494-ben kincstartó lett, de 1496-ban sikkasztással vádolták, elfogták és csak 400 000 forint lefizetése ellenében engedték szabadon. Ekkor készült elszámolása (1494–95; kiadta J. Chr. Engel, Geschichte des Ung. Reichs, I. Halle, 1797) becses történeti forrás. Családi vagyonát megnövelte, visszaszerezte apja besztercebányai bányáit, s azokat a Thurzóknak adta bérbe. 1497-ben a püspökség mellé a maróti prépostságot is megszerezte. Érdeklődést mutatott a tudományok iránt, egyházmegyéje részére Velencében szertartáskönyveket nyomatott (1499). -- Irod. Kubinyi András: Kincstári személyzet (Tanulmányok Budapest múltjából XII., Bp., 1957)