Kezdőlap

Ertsey Péter (Pápa, 1921. okt. 21.Szeged, 1971. okt. 3.): költő, szerkesztő, könyvtáros. Jogi tanulmányait a kolozsvári és a szegedi tudományegy.-en végezte, itt doktorált 1946-ban. 1941-től postatiszt Szegeden. 1953–58-ban könyvtáros a Somogyi Könyvtárban. 1947-ben egyik megindítója a Tiszatáj c. irodalmi folyóiratnak, 1952-ig felelős szerk.-je, 1953-1956 között felelős kiadója és a szerkesztő bizottság tagja, 1958–60-ban a kiadóhivatal munkatársa. A lapban előbb versei, majd kritikái és krónikái jelentek meg. Részt vett a Juhász Gyula Társaság munkájában, sajtó alá rendezte Juhász Gyula műveit. – F. m. Neve se volt (versek, Szeged, 1943); Napnál fényesebb (versek, Szeged, 1944); A Somogyi Könyvtár szegedi folyóirat- és hírlapanyagának bibliográfiája (Szeged, 1954). – Irod. Ilia Mihály: E. P. (Tiszatáj, 1971. II. sz.).