Kezdőlap

Erzsébet (1409 körülGyőr, 1442. dec. 19.): királyné, Zsigmond kir, és Cillei Borbála leánya, 1421. szept. 28-tól Albert osztrák hg., később m. kir. felesége. 1417-ben Zsigmond anyjával együtt száműzte. Zsigmond halála után Rozgonyi Simon veszprémi püspök koronázta meg (1438. jan. 1.). Albert trónralépte után keresztülvitte, hogy az 1439-i törvényekben jogait hangsúlyozzák. Férje halála után hozzájárult Ulászló megválasztásához, ezt azonban hamarosan visszavonta, majd amikor 1440. febr. 22-én fia, utószülött László (a későbbi V. László m. király) megszületett, a Cillei–Garai–ligára támaszkodva szívós harcot kezdett fia trónjáért, akit máj. 15-én az ellopott koronával megkoronáztatott. Az Ulászlótól visszatérő Thallóczy Mátét és Marcali Imrét viszont elfogatta. Ulászló trónraléptét ugyan nem akadályozhatta meg,. Komáromból Győrön át Pozsonyba kellett menekülnie, fiát és a koronát is kénytelen volt III. Frigyesnek átadni, de makacsul visszautasított minden megegyezési kísérletet és Giskrát a Felvidékre szabadította. Végül Cesarini Julian pápai követnek 1442. dec. 13-án sikerült olyan egyezséget létrehoznia, amely fia jogainak fenntartása mellett Ulászló uralmát elismerte. ~ néhány nappal később meghalt, Fehérvárott temették el.