Kezdőlap

Erzsébet, thüringiai (12071232. nov. 17.): II. András és Gertrúd leánya. A hagyomány szerint v. Pozsonyban, v. Sárospatakon született. 1212-ben Lajos thüringiai őrgróffal jegyezték el s Thüringiába vitték. 1221-ben kötött házassága rövid ideig tartott, három gyermeke született: Hermann, Zsófia és Gertrúd. Férje a keresztes hadjáratba menet Otrantóban meghalt. Ezután Wartburgot el kellett hagynia, Marburgban telepedett le, s gyóntatója, Marburgi Konrád utasítása szerint igyekezett egy kolostori szabályok szerint élő, de fogadalmat nem tett apácákból álló, jótékonyságot és betegápolást gyakorló szerzetet létrehozni. 1235-ben szentté avatták, kultusza Mo.-on is gyorsan elterjedt; egyik első terjesztője testvére, IV. Béla volt. – Irod. Horn Emil: Magyarországi Szt. Erzsébet (Bp., 1905); Lábán Antal: Az Árpád-házi Szt. Erzsébet legendák irodalmunkban (Bp., 1906); W. Maurer: Zum Verständnis der hl. Elisabeth von Thüringen (Zeitschrift für Kirchengeschichte, LXV. 1953–54).