Kezdőlap

Esterházy Bálint Miklós, gróf (1740Nagy–Britannia, 1806): francia tábornok, ~ Antal kuruc tábornagy unokája. Artois Károly (később X. Károly) bizalmasa. A francia forradalom kitörése után ezredével biztosította az ellenforradalmár hercegek kimenekülését. 1780-ban francia tábornok. 1791-ben az emigráns arisztokraták megbízottjaként a cári udvarba ment, majd Angliában telepedett le. – M. Mémoires du comte V. E. (Kiadta E. Daudet, Paris, 1905; leveleit külön, Paris, 1909). – Irod. Szécsen Antal: Gr. E. B. emlékiratairól (Századok, 1877).