Kezdőlap

Esterházy Pál, herceg (Kismarton, 1901. márc. 23.Zürich, 1989. máj. 26.): földbirtokos, ~ Miklós herceg fia, felesége Ottrubay Melinda balett-táncosnő. Egy évig Bécsben járt a kereskedelmi akadémiára, majd Münchenben folytatta tanulmányait. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en államtudományi doktori fokozatot nyert Nemzeti eszme és szociális fejlődés c. tanulmányával, a jogi doktori címet A szövetkezetek alapgondolata és viszonya az utolsó évtized magyar törvényhozásában c. értekezése alapján szerezte meg. Az Esterházy-hitbizomány uraként folytatta a Hanság telkesítését, fejlesztette és tökéletesítette az állattenyésztést. Magnemesítést létesített, korszerűsítette badacsonyi szőlészetét. Kapuváron húsgyárat, Dombóváron malmot és sertéshizlalót létesített. Erdészetét iparvállalatok létrehozásával tökéletesítette. Telkeket parcelláztatott és juttatott alkalmazottai számára. Műbarát és tudománypártoló volt. 1938-ban 300 000 pengős alapítványt tett az orvosi kutatás előmozdítására. A m. képzőművészetet évenkénti vásárlásaival, festészeti és szobrászati díjak adományozásával támogatta. Elkészíttette Eszterházán a Haydn-domborművet és Kismartonban a Haydn-síremléket. Saját költségén kiadatta Esterházy Miklós nádor m. és török iratait. 1948. dec. 26-án törvénytelenül letartóztatták. A Mindszenty-perben negyedrangú vádlottként valuta-bűncselekményekben emeltek vádat ellene és 15 évi fegyházra ítélték. 1956-ban kiszabadult. Elhagyta az országot, Ausztriában, majd Svájcban élt. – Irod. A Mindszenty-per (összeáll., jegyzetelte Gergely Jenő és Izsák Lajos, Bp., 1989); Lázár István Péter: E. P. emlékezete (Magy. Nemzet, 1989. júl. 18.); Bergmann Endre: Búcsú E. P.-tól (Magy. Nemzet, 1989. júl. 18.).– Szi. Litván József: Ítéletidő (Emlékezések, Bp., 1992.)