Kezdőlap

Esterházy Sándor (Kolozsvár, 1863. okt. 19.Bp., 1907. szept. 28.): jogakadémiai tanár, jogi író. Hazai tanulmányok után 1892–1907 között kassai jogak.-i tanár (bölcseleti jog és büntetőjog). Mint jogbölcselő az egyházi természetjogi irányzat, társadalomfelfogásában a keresztényszocializmus híve, ki kora pozitivista jogbölcselőit és az általuk képviselt politikai felfogást bírálta. – M. A jog lényegéről (Kassa, 1893); A jus szó jelentése a római jogban (Kassa, 1895); A bölcseleti jogtudomány kézikönyve (Kassa, 1897–1899); A jog mint a vagyon megosztását rendező elv (Kassa, 1898); Társadalmi kiválás és kiválasztás (Kassa, 1906).