Kezdőlap

Fábián Árpád (Kassa, 1926. okt. 28.Bp., 1986. máj. 14.): r. k. főpap. Teológiai tanulmányait a gödöllői premontrei főisk.-n és a váci püspöki szemináriumban végezte. 1951-ben Vácott szentelték pappá. 1951-55-ben Gödöllőn káplán és hitoktató, 1955-58-ban Hódmezővásárhelyen káplán, 1958-60-ban Kiskunfélegyházán káplán és hitoktató, 1960-65-ben Vácott püspöki titkár. 1964-ben a bp.-i R. K. Hittudományi Akad.-n teológiai doktori oklevelet szerzett. 1965-67-ben Rómában a Pápai Lateráni Egy.-en tanult, 1967-ben kánonjogból doktorált. 1966-69-ben a római Pápai Magy. Egyházi Intézet prefektusa, régense, 1969-72-ben rektora. 1966-72-ben a Magy. Püspöki Kar római ügyvivője. 1972-ben clipiai c. püspök lett. 1972-ben Bp.-en püspökké szentelték, 1972-75-ben a szombathelyi egyházmegye apostoli kormányzója. 1975-től haláláig szombathelyi megyéspüspök.