Kezdőlap

Fábián Béla (Pécs, 1929. okt. 5.Barcs, 1945. jan. 28.): az ellenállási mozgalom részvevője. Bányászcsalád gyermeke. 13 éves koráig édesanyja testvérénél Mánfán nevelkedett. Isk.-inak elvégzése után villanyszerelő tanulóként dolgozott a komlói szénbányában. Amikor a pécsi fiatalok egy csoportja jelentkezett a jugoszláviai Petőfi Sándor-partizánbrigádba, ő is velük tartott. A brigád harcosaként halt hősi halált 16 éves korában, miután – élete feláldozásával – Barcsnál felrobbantotta a németek egy pontonhídját és ezzel megakadályozta átkelésüket a Dráva folyón, a frontszakasz egy igen fontos pontján. – Irod. Földessy Dénes: F. B. emléke (Dunántúli Napló, 1964. 262. sz.).