Kezdőlap

Fábián Dániel (Köveskál, 1901. jan. 28.Bp., 1980. márc. 8.): orvos, a népi irodalom szervezője. Édesanyja Vörösmarty Mária, a Szózat költőjének egyenesági leszármazottja. A pápai ref. kollégiumban bontakozott ki irodalmi érdeklődése. A Tanácsköztársaság idején a diákok egyik szellemi vezére, ezért eltanácsolták, de engedéllyel a csurgói gimn.-ban érettségizett. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en szerzett orvosi diplomát 1926-ban. Utána a Bethesda Kórházban Szentpétery Gyula főorvos sebészeti osztályán helyezkedett el. A szociális bajok iránti érzékenysége vitte a Bartha Miklós Társ.-ba, 1928-ban már ügyvezetőelnök. Atárs. képviseletében felvette a kapcsolatot a csehszlovákiai Sarló-mozgalommal. 1929-ben Új Magyar Föld címmel folyóiratot indított, amelynek ő írta a programadó cikkét. A „Híd” kiadásában megjelent Ifjú szívekben élek c. kötetben publikált Középosztályunk és a parasztság c. írása romantikusan parasztcentrikus, de a m. középosztály kritikájában keményen tárgyilagos. 1927-ben kezdte meg működését az Orsz. Közegészségügyi Intézet Johan Béla irányításával, és ~ Hódmezővásárhelyen szervezte a vörheny elleni védőoltásokat. 1928. szept.-ben a Csehszlovákiai Magy. Akadémikusok Érsekújvári Kongresszusán a Bartha Miklós Társ.-ot képviselte. 1928 elején ismerkedett meg József Attilával. 1930 tavaszán Hódmezővásárhelyen írták közösen a Ki a faluba c. kiadványt, ami a falukutatást, a folklór megismerését és megmentését propagálja az ifjúságnak. ~ 1930-tól az MSZDP, 1935-től a Nemzeti Radikális párt tagja. 1930-ban a hódmezővásárhelyi kórházban dolgozott. 1934-től 1946-ig bentlakó sebész, tanársegéd az Ádám Lajos irányítása alatt működő bp.-i III. sz. Sebészeti Klinikán. A háború után különböző rendelőintézeteknél volt sebészfőorvos, főleg a visszerekkel és a lábszárfekélyek gyógyításával foglalkozott. A Holland Thrombosis Szolgálat mintájára, amelyet 1949-ben Jordan professzor szervezett meg, ~ foglalkozott az antikoagulánsok ambuláns adásával. – M. József Attila a Bartha Miklós Társaságban (in: József Attila Emlékkönyv, Bp., 1957); József Attiláról (Bp., 1974); Holland Thrombosis Szolgálat (kézirat); Füstbe ment terv (önéletrajzi visszaemlékezés, Könyvvilág, 1980. 5. sz.). – Irod. Tasi József Búcsú F. D.-től (Élet és Irod., 1980. 11. sz.); Szállási Árpád: F. D. és József Attila (Orv. Hetil., 1983, 124.); Fitos Vilmos: F. D. életműve (Hitel, 1989. 15. sz.).