Kezdőlap

Fábián István (Tamási, 1809. szept. 2.Győr, 1871. júl. 19.): nyelvész, az MTA l. tagja (1858). Sopronban és Győrött tanult, majd kat. papnövendék lett. 1833-ban pappá szentelték. Bogyiszlón, 1845-től Széplakon káplán, majd plébános. 1847–48-ban hg. Esterházy Miklós gyermekeinek nevelője. 1864-től süttöri plébános. 1868-ban győri kanonok, majd c. apát, főesperes, továbbá papneveldei ig. lett. Behatóan foglalkozott a finn nyelvvel, a Finn Irodalmi Társ. l. tagja. Számos, a finn nyelvészet körébe vágó, ill. vallási és egyházi tárgyú cikke és néhány nyelvészeti munkája jelent meg. – F. m. A magyar szókötés szabályai (Pest, 1846); A szóelemzés és a szóértelmezés alapelvei (Sopron, 1853); Finn nyelvtan (Pest, 1859).