Kezdőlap

Fábián János (Ollár, 1836. jún. 24.Bp., 1902. jún. 14.): mérnök. Tanulmányait Bécsben és Prágában végezte. 1867-ben állt a Közmunka- és Közlekedésügyi Min. szolgálatába s az útügyi osztály előadója, majd vezetője lett. 1880-tól főmérnök, 1886-tól középítési felügyelő, 1892-től műszaki tanácsos, 1894-től min.-i osztálytanácsos. 1882–99 között a Magyar Mérnök és Építész Egylet ig.-ja, 1899–1902-ben alelnöke. 1895-ben nyugdíjazták. Utóbb a Pátria Nyomdai Rt. vezérig.-ja. Mint az egylet ig.-jának döntő szerepe volt ennek újjászervezésében, külföldi tanulmányutak szervezésében stb. Emlékére az egylet 1902-ben Fábián-jutalmat alapított. – Irod. Mihályfi József: F. J. (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Heti Ért. 1902.).