Kezdőlap

Fábián László (SzegedAlsótanya, 1919. febr. 7. – Bp., 1977. aug. 18.): agrárszakíró. A bp.-i Ref. Teológiai Ak.-n tanult, majd tanítói oklevelet szerzett; jogi tanulmányai után 1944-ben államtudományi doktorrá avatták. Főisk.-i éveiben bekapcsolódott a Márciusi Front tevékenységébe. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt tagja, részt vett az újpesti Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) szervezésében. 1947 őszétől Bács–Bodrog vm. és Baja város főispánja, 1949–53-ban ogy.-i képviselő volt. 1956-58-ban a Művelődésügyi Min.-ban csoportvezető, 1958-tól haláláig a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsa titkárságának csoportvezetője volt. Mezőgazdasági ismeretterjesztéssel, szakpropagandával foglalkozott, kiemelkedő eredményeket ért el a Kertbarát Mozgalom Országos szervezésében. – M. Társasélet és önképzés a termelőszövetkezetekben (Bp., 1970).