Kezdőlap

Fabó András (Losonc, 1810. márc. 10.Agárd, 1874. márc. 18.): ev. lelkész, egyháztörténész, történész, az MTA l. tagja (1864). A pozsonyi ev. főisk. elvégzése után egy ideig nevelő, majd 1833-tól tanár Losoncon, 1835-től haláláig agárdi ev. lelkész. A korabeli folyóiratokban 1830-tól kezdve somos, főleg a protestáns egyháztörténet és a 16–18. sz.-i m. történelem körébe vágó cikke, könyve és forráskiadványa jelent meg. – F. m. Cigány adomák (Vig Dezső néven, Pest, 1858); Rajzok a magyar protestantizmus történetéből (Pest, 1868); A magyar és erdélyországi mind a két vallású evangélikusok okmánytára (Pest, 1869); Vitnyédy István levelei 1652–64 (Magy. Történelmi Tár XV–XVI., Pest, 1871); Monumenta evangelicorum aug. conf. in Hungaria historica (I–IV. Pest, 1861–1873); Az 1662-iki országgyűlés (Bp., 1873).