Kezdőlap

Fabó Bertalan (Taktakenéz, 1868. máj. 25.Bp., 1920. okt. 29.): zeneíró. Ügyvéd volt, de mint zenetörténész tette nevét ismertté. 1900 óta foglalkozott behatóbban a m. zene történetével. Munkáságának legfőbb érdeme az anyaggyűjtés; tudományos eredményei ma már meghaladottak. Tanulmányai a Magyar Könyvszemlében, Ethnographiában, Keleti Szemlében, Magyar Zenetudományban jelentek meg. Az Erkel-emlékkönyv szerk.-je (1910). – M. A magyar népdal zenei fejlődése (Bp., 1908); Haydn in Ungarn (Bp., 1909). – Irod. Seprődi János kritikája A magyar népdal… c. könyvről. (Erdélyi Múz. 1908); k. i.: F. B. dr. emléke (Zenei Szle, 1923. 3. szám).