Kezdőlap

Fabriczy András, Fábricius (Pazdics, 1715 aug. 20.Poprád, 1830. jún. 23.): ev. lelkész. Bölcsészeti, jogi és teológiai tanulmányok után 1774–75-ben a jenai egy.-en tanult tovább. 1784-től Nagylomnicon, 1789-től Poprádon lelkész. 1813-ban a tizenhárom szepességi város főesperese lett. Berzeviczy Gergellyel, az ev. egyház világi felügyelőjénél elkészítette a tiszai ev. kerület egyházrendezését, az ún. Fabriczy-Berzeviciana coordinatiót.