Kezdőlap

Fabriczy János (Poprád, 1800. máj. 13.Lőcse, 1865. máj. 13.): mérnök. Oklevelét 1821-ben kapta a pesti Institutum Geometricumban. Ezután Bécsben tanult. 1823-ban az Árva vm.-i koronauradalom mérnöke, 1830-ban Szepes vm. hites főmérnöke. 1830–32-ben Pazár Józseffel elkészítette a Poprád folyó szabályozási tervét. Részt vett a szabadságharcban, állásvesztésre ítélték, de Szepes vm. újból őt választotta hites mérnökévé. Utolsó ismeretes térképlapjai 1838-, 1839-ből valók. – F. m. A Kárpátok magassági viszonyai (Új Magy. Múz. 1856). – Irod. Fodor Ferenc: A magyar vízimérnökök… munkálatai és azok eredményei (Bp., 1957)