Kezdőlap

Fabriczy Kornél (Lőcse, 1839. szept. 3.? , 1910. okt. 5.): mérnök, művészettörténész, ~ Sámuel fia, az MTA t. tagja (1903). Felsőbb tanulmányait különböző külföldi műegy.-eken végezte, gyakorlati munkáját nagybátyja, ~ János mellett kezdte. 1868-tól MÁV-mérnök, majd műszaki felügyelő. 1878-ban lemondott állásáról s ettől kezdve csak művészettörténettel foglalkozott. 1880-ban Stuttgartban telepedett le. A 15. sz.-i olasz építészet és szobrászat kutatójaként vált ismertté. Brunelleschiről, a reneszánsz érmékről stb. írt tanulmányt. Atyja emlékére jelentős összegű alapítványt létesített az MTA-n. – M. Filippo Bunelleschi, Sein Leben und seine Werke (Stuttgart, 1892). – Irod. Berzeviczy Albert: F. K. (MTA Emlékbeszédek, XVII. Bp., 1914.)