Kezdőlap

Fabriczy Sámuel (Poprád, 1791, márc. 18.Lőcse, 1858. márc. 18.): ügyvéd, jogi író; az MTA l. tagja (1832), ~ Kornél apja. Jogi tanulmányok után 1810-ben ügyvédi vizsgát tett, majd megyei tisztségeket viselt, utóbb ügyvédi gyakorlatot folytatott. A Tudományos Gyűjteményben 1819-től sűrűn írt időszerű kérdésekről jogi cikkeket. 1848-ban min.-i tanácsos Pesten, ahol Toldyval, Vörösmartyval, Bajzával, Helmeczyvel, Széchenyi Istvánnal került kapcsolatba. A szabadságharc után haláláig ismét ügyvéd Lőcsén. Főleg büntetőjogi munkái jelentősek. Az esküdtszék intézményének első hazai kezdeményezője, Berzeviczy Gergely első életrajzírója (a mű nincs meg). – F. m. Elementa juris criminalis Hungarici (Leutschoviae, 1819); Szepes megyéről nemzetgazdásági tekintetben (Lőcse, 1823); Aesthetikai és philológiai eretnekségek (Lőcse, 1826); Manuale procuratorum (Pesthini, 1828).