Kezdőlap

Fábry Ignác (Sátoraljaújhely, 1792. júl. 28.Kassa, 1867. jún. 24.): r. k. püspök. Bölcseleti és teológiai tanulmányait Kassán és Pesten végezte. 1813-tól Kassán püspöki levéltárnok, 1817-től püspöki titkár, 1821–34 között monoki plébános. 1834-től Temesváron Lonovics József püspök titkára. 1835-ben Csanád egyházmegyei kanonok, 1848-ban káptalani helynök. 1848. okt.-ben a Temesvárott alakult ellenforradalmi szervezet tagjaként körutat tett a torontáli falvakban, hogy papi tekintélyével biztosítsa a nép támogatását az osztrákok számára. A kiszombori parasztok elfogták és Szegedre kísérték. A Honvédelmi Bizottmány a nagyváradi vésztörvényszék elé állíttatta, a Szemere-kormány idején azonban rendes bíróság elé utalták, s elítélésére a szabadságharc bukásáig már nem került sor. 1852-ben kassai püspökké nevezték ki. Megkezdte a székesegyház restauráltatását. A Bach-és a Schmerling-korszakban egyaránt a bécsi kormányzat híve volt.