Kezdőlap

Fábry János (Losonc, 1830. júl. 21.Rimaszombat, 1907. dec.): flórakutató tanár. A bölcsészetet Eperjesen végezte. Részt vett a szabadságharcban, utána nevelő, majd 1850-től Osgyánban gimn. tanár. 1854-ben a bécsi egy.-en tanult. Az osgyáni és rimaszombati gimn. egyesítése után Rimaszombatban működött. Tevékenyen részt vett több tudományos és kulturális egyesületben, a Gömör vm.-i múz. ig.-ja is volt. Flóraművei bár szorgalmas gyűjtés eredménye, sok téves adatot is tartalmaznak. – M. Rimaszombat viránya (Rimaszombati Gimn. Ért. 1858–59); A növénytan elemei (tankönyv, Pest, 1865); Gömörmegye viránya (Pest, 1867). – Irod. Richter Aladár: F. J. (Erdélyi Múz. Egylet Évk. 1903); Klein Gyula: F. J. (Növénytani Közl. 1908.)