Kezdőlap

Fábry Viktor (Késmárk, 1884. dec. 23.Eperjes, 1940. jún. 14.): író, szerkesztő, ev. lelkész. 1907-ben fejezte be tanulmányait az eperjesi ev. teológiai ak.-n. 1907-08-ban segédlelkész Iglón, 1908-1917 között kolozsvári lelkész. 1918-tól a német-m. ev. egyházközösség lelkésze Eperjesen. Szerk. az eperjesi Gyülekezeti Életet (1918-22), a rozsnyói Evangélikus Lapot (1923-37; felelős szerk., 1937-38); a lőcsei Népünket (1922-23), a Rozsnyón megjelent Orgonaszó (1927-38) és Luther (1934-38) c. lapokat. 1938-ban a Sáros megyei m. nemzeti tanács Mo.-hoz való csatlakozásának egyik kezdeményezője. A Felvidék újkori történetének kérdéseivel foglalkozott. – F. m. Sáros megye utolsó 48-as honvédtiszje ravatalánál (Eperjes, 1914); Híven mindhalálig (történelmi játék, Galánta, 1931).