Kezdőlap

Facsinay László (Aknaszlatina, 1909. márc. 28.Bp. 1985. febr. 16.): geofizikus, kandidátus (1966), Kossuth-díjas (1953). 1933-ban szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet a bp.-i tudományegy.-en. A MAORT (Magy. Olajipari Rt.) alkalmazásába került és bekapcsolódott a dunántúli geofizikai kutatásokba. 1938-ban a Graz környéki Eötvös-inga méréseket irányította. Külföldi tanulmányutakon vett részt, majd a graviméteres mérések hazai bevezetését próbálta megvalósítani. A 40-es években az egész Dunántúlra kiterjedő gravitációs alaphálózatot létesített. A MAORT államosítása után az Eötvös Loránd Geofizikai Intézethez került, ahol a gravitációs osztály vezetője lett. A Nagylengyel környéki gravitációs kutatásainak eredményeként kőolajmezőt tártak fel, ezért 1953-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 1953-59-ig a Földtani Főig. főgeofizikusaként dolgozott. 1959-62-ig Kínában volt geofizikai tanácsadó. Hazatérése után az OKGT (Orsz. Kőolaj és Gázipari Tröszt) geofizikai kutatási üzemének gravitációs osztályát vezette, nyugdíjazásáig, 1970-ig. Ezekben az években fő kutatási területe a közép-európai kéregszerkezet gravitációs anomáliák alapján történő vizsgálata. A Stegena Lajos által szerk. Mo. tudományos térképei (Bp., 1972) c. OKGT-kötet társszerzője volt. Tagja volt a Magyar Geofizikai Egy.-nek. – F. m. A dunántúli relatív ingaállomásokon mért nehézségi anomáliák újabb meghatározása graviméterrel (Pécs, 1942); Gravitációs mérések és izosztázia (Bp., 1952); Szeizmikus mérések a feltalajkutatásban (társszerzőkkel, Bp., 1953). – Irod. Szabó Zoltán: F. L. (Magy. Geofiz., 1985. 3. sz.).