Kezdőlap

Fahidy József (Biharkeresztes, 1922. jún. 6.Bp., 1982. febr. 26.): újságíró. Debrecenben érettségizett, majd a Nemzeti Sport, később a Mai Nap, majd a Független Magyarország c. lapok munkatársa volt. Kora ifjúságában kapcsolatba került az SZDP balszárnyával és Bajcsy- Zsilinszky Endrével. 1944 nyarától részt vett az ellenállási mozgalomban (baloldali diákszervezetek, Supka Géza-féle ellenállási csoport). Erdélyben röpiratterjesztés miatt lebukott, s bebörtönözték. 1947-ben a bp.-i tudományegy.-en földrajz-történelem szakos tanári diplomát és filozófiából doktorátust szerzett. 1945 után újságíró, a Népszava, a Magyar Nemzet, később a Világ, az Újítók Lapja és a Népsport c. lapoknál. 1956-ban Nyugatra távozott, és a Szabad Európa Rádió munkatársa lett. 1957-ben hazatért; a Pesti Turf, majd a Hétfői Hírek, 1968-tól haláláig a Magyar Hírlap munkatársa volt. Több könyvet írt a Szabad Európa Rádió tevékenységéről. – F. m. Életmentők (dokumentumelb., Bp., 1953); A Szabad Európa munkatársa voltam (Bp., 1958); Teréz körút 39. (dokumentumr., Bp., 1972); Az ítéletet végrehajtották. Tudósítás a rendőrgyilkosok peréről (bűnügyi dokumentumr. Hegyi Gyulával, Bp., 1981).