Kezdőlap

Falk Miksa (Pest, 1828. okt. 7.Bp., 1908. szept. 10.): publicista, politikus, az MTA l. tagja (1861). Elszegényedett kereskedőcsalád gyermeke. Már 15 éves korától fogva cikkeket írt a pesti német lapokba. 1847-ben Pesten letette a bölcsészdoktori szigorlatot. Utána műegy.-i tanulmányokat folytatott Bécsben, a 1848-ban hazatért s az Ungar c. lapnál dolgozott, de még ez évben ismét Bécsbe ment, előbb az Oesterreichische Zeitung, majd annak betiltása utána a Wanderer c. lap munkatársa. Emellett a m. lapokban, főleg Pesti Naplóban jelentek meg cikkei, szellemes, a sorok között elrejtett, az abszolutizmus szellemét bíráló célzásokkal. Ugyanakkor azonban névtelenül a bécsi politikát támogató konzervatív cikkéket közölt a hivatalos Budapesti Hírlapban. 1850–60 között a Döblingben élő Széchenyi szűkebb köréhez tartozott. Cikkeivel elősegítette a kiegyezés létrejöttét. A kiegyezés után, 1867-ben hazatért és a Pester Lloyd főszerk.-je lett, a Politikai Hetilapnak is munkatársa (Eötvös lapja, 1865–66). 1875-tő1 Deák-, ill. szabadelvű párti képviselő volt. A párt 1905-i bukása után visszavonult a közélettől. Cikkeiben sokat foglalkozott nemzetközi kérdésekkel is. – F. m. Széchenyi István gróf kora (Pest, 1868); Erzsébet királynéról (Bp.; 1898); Kor- és jellemrajzok (Bp., 1902). – Irod. Gaál Jenő: F. M. (MTA Emlékbeszédek, XIV. Bp., 1909.); Angyal Dávid bevezetése F. M. és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése (Bp., 1925) c. kiadványhoz.