Kezdőlap

Falk Richárd (Sopron, 1899. aug. 23.Miskolc, 1979. máj. 17.): gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1953). Sopronban érettségizett, majd a bp.-i és a bécsi műegy.-en folytatta tanulmányait. Bécsben szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1924-től a soproni Bányászati és Erdészeti Főisk. tanársegédje, majd adjunktusa. 1939-ben doktorált, 1942-ben magántanárrá habilitálták a bp.-i műegy.-en. 1942-ig tanított Sopronban, ezt követően a m. kőolajbányászat több intézményénél dolgozott, majd 1951-től ismét tanított: előbb Sopronban, később Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egy.-en (NME); az utóbbi helyen a Bányamérnöki Kar bányagéptani tanszékét vezette nyugdíjazásáig, 1968-ig. Néhány éven át a kar dékánja, ill. rektorh.-e volt. Kiemelkedő kutató- és oktatómunkát végzett a kőolaj- és földgázbányászati gépek és berendezések területén. Társszerzője volt a kétkötetes Bányászati Kézikönyvnek (Bp., 1951-59). Ugyancsak szerzőtársa volt A kőolajkutatás és feltárás módszerei Magyarországon (Bp., 1957) c. kötetnek, amelyben a kőolajbányászatban használatos hidraulikus erőátvitel problémáit tárta fel. Több egy.-i jegyzete is megjelent, ilyen az Olajbányászati gépek (Bp., 1964-65), a Géptan (Bp., 1966-67) és a Hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtógépek (Bp., 1977). – T. m. Rugós kioldású kasfogókészülékek dinamikai viszonyainak vizsgálata (Bp., 1939); Lengősziták dinamikája (Sopron, 1940); Hidraulikus hajtóművek a rotarifúrás üzemében (Bp., 1954); Bányaszállító berendezések néhány szerkezettani részletkérdése (Bp., 1960). – Irod. F. R. professzor 70 éves (Kőolaj és Földgáz, 1969); F. R. (Kőolaj és Földgáz, 1979); F. R. (NMEKözI., 1980. 1. sor. 1-2. sz.).