Kezdőlap

Faragó Borbála (Arad, 1914. aug. 4.Bern, 1975. jan. 29.): kiadói szerkesztő. A kolozsvári egy.-en angol nyelvet és pszichológiát hallgatott. Középisk. tanári oklevelét 1943-ban nyerte el. A II. világháború után költözött Bp.-re és a Szépirodalmi Könyvkiadó fordító-szerk.-je lett. Ezekben az években olyan jelentős művek magyarra ültetése fűződik a nevéhez, mint T. Dreiser: A csapda és Szabadulás c. regénye és az Amerikai elbeszélők c. kötet (Bp., 1953). 1961-től az Akadémiai Kiadó fordító-szerk.-jeként számos tudományos művet fordított magyarról németre, angol–francia fordításokat kontrollszerkesztett. Leginkább orvosi munkákat fordított. 1968-ban Svájcba költözött és haláláig a berni Wander-Sandoz gyógyszergyár fordítószerk.-je volt. – F. m. Utószó Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője c. regényéhez (Bp., 1960).