Kezdőlap

Faragó Lipót (Pest, 1855. jan. 3.Bp., 1908. aug. 7.): mérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1878-ban, majd ugyanitt a vízépítéstani tanszéken tanársegéd az 1879–80. tanévben. 1880-ban a földművelésügyi min. kultúrmérnöki osztályának kötelékébe lépett, 1897-től az Orsz. Vízépítési Igazgatóság kultúrmérnöki, majd 1901-től dunai osztályának vezetője volt. Irodalmi munkássága is jelentős. – F. m. Adalékok Ung megye vízi viszonyaihoz (Ungvár, 1883); A belvizek levezetése (Bp., 1889, ezt a munkáját a Magy. Mérnök és Építész Egyl. aranyéremmel tüntette ki).