Kezdőlap

Farczády Elek (Marosvásárhely, 1890. ápr. 9.Marosvásárhely, 1977. febr. 6.): történész, középiskolai tanár, levéltáros. A marosvásárhelyi ref. kollégiumban érettségizett. A bp.-i tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Eötvös-kollégista volt. Egy évig Bp.-en tanított, utána 1913-ban állami ösztöndíjjal a párizsi Sorbonne-ra került; oklevéltani és kézirattári kutatásokkal foglalkozott, elsősorban Erdély közép- és török kori történetét kutatta. Az I. világháború kitörése megszakította munkáját, kéziratai részben megsemmisültek, megmaradt részük sem került kiadásra. Hazatérve 1915-től a gyergyószentmiklósi főgimn.-ban tanított, majd 1919-től Marosvásárhelyen a felsőkereskedelmi isk.-ban, melynek 1940-től 1950. szept.-ig, nyugdíjazásáig ig.-ja volt. 1951-ben kinevezték a marosvásárhelyi ref. kollégium Nagykönyvtára (Bolyai Könyvtár) vezetőjének. Ekkor újra nekikezdett a tudományos kutatásnak. Rendezte a könyvtár okleveles, kéziratos, színházi és gyászjelentés-anyagát, feldolgozásra előkészítette az ősnyomtatványok gyűjteményét, rendezte és újjászervezte a Bolyai Múz.-ot. 1956-ban a könyvtárban 16. sz.-i kódexbe írt 15. sz. eleji jelentős m. írásos feljegyzésre bukkant. 1961. szept. 1.-ig vezette a könyvtárat. 1957-ben a román állam a Munkaérdemérem II. fokozatával tüntette ki. Félévszázados egyetemi jubileuma emlékére gyémántdiplomát kapott. – F. m. Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre az első erdélyi unió, 1437 előtt (Bp., 1912); A marosvásárhelyi Bolyai tudományos könyvtár (Kelemen Lajos-emlékkv., Kolozsvár, 1957); A Marosvásárhelyi Sorok (Szabó T. Attilával, Bukarest, 1957); A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák (Szabó T. Attilával, Bukarest. 1973). – Irod. Szabó T. Attila: Egy emberélet… (A Hét, 1974. 11. sz.).